History Makers

Logins

draugiem.lv

Reģistrācija

History Makers UNITED 2014

History Makers ir starpkonfesionāls projekts, kuru vada jaunieši no dažādām draudzēm un dzīves sfērām. Tas sākās kā lūgšanu nometne, bet ir izaudzis jauniešu kustībā. Mūsu vīzija ir redzēt atmodu starp jauno paaudzi - atmodinot mīlestību pret Kristu, atjaunojot mīlestību pret Viņa draudzi, atjaunojot degsmi būt par lieciniekiem un atjaunojot vienotību kristiešu starpā. 

 

Mēs ticam, ka mūsu vīziju mēs varam redzēt piepildāmies, īstenojot 4 mūsu mērķus: iedvesmojot (rīkojot lielos pasākumus), apmācot(rīkojot lokālas apmācības un veidojot interneta resursus), iesaistot (dodot iespēju pieteikties brīvprātīgo darbā), esot par piemēru (ne tikai runāt, bet parādīt).

 

Mūsu sirds vēlme ir kalpot vietējām draudzēm un jauniešiem Latvijā, lai redzētu šo zemi un šo paaudzi izmainītu Kristus mīlestībā. Mēs ticam, ka šai paaudzei ir viss nepieciešamais, lai izmanītu Latviju.

 

Šajā mājaslapā tev ir iespēja iegūt visu informāciju par mūsu darbību, kā arī uzzināt par nākamajiem pasākumiem.

 

Nākamie HM pasākumi:


 

Mūs atbalsta:
Latvijas Vasarsvētku draudžu centrs
Maranatha Music
Latvijas Lūgšanu tīkls
Kraukļa Fonds
Draudze
Make Sense
Tie𲡩de