History Makers | Slavēšana

Logins

draugiem.lv

Reģistrācija

History Makers worship

Viena no ļoti būtiskām sastāvdaļām History Makers kalpošanā ir slavēšana. Mēs vēlamies katrā pasākumā paaugstināt Kungu Jēzu Kristu. Viņš ir visvērtīgākais mūsu dzīvēs. Pielūgsme jau arī ir šīs vērtības izpausme. Tādēļ ir brīnumaini redzēt jauniešus no dažādām valstīm, pilsētām, tautībām un konfesijām, vienā balsī dziedot slavu Jēzum un pasludinot, ka Viņš ir vērtīgākais viņu dzīvēs!

 

Slavēšanas komanda, atkarībā no pasākuma, var mainīties. Mēs tiecamies uz izcilību visā, ko darām, tādēļ sagatavošanās procesā tiek ieguldīts smags darbs. Jāatzīst, ka tie cilvēki, kas stāv uz skatuves, maksā ļoti lielu cenu, lai viņi varētu tur atrasties – viņi dodas uz mēģinājumiem, iegulda finanses un laiku, un piedzīvo dažādus fiziskus un garīgus pārbaudījumus.

 

Pēdējo gadu laikā mums ir bijusi iespēja vadīt slavēšanu vairākos pasākumos, konferencēs un evaņģelizācijas pasākumos. Esam arī sarakstījuši dažas dziesmas, ko šodien izpilda daudzās draudzēs Latvijā. Dievs ir lietojies History Makers slavēšanas komandu, lai iedrošinātu un uzrunātu šo paaudzi tieši caur dziesmām un mūziku. Ticam, ka, paceļot Dieva slavu, mēs vēl redzēsim varenas lietas notiekam šajā tautā.

 

 
Mūs atbalsta:
Bauskas kristīgais centrs
Draudze
Latvijas Vasarsvētku draudžu centrs
Make Sense
LEA
Baltic School of Ministry
Tiešraide