History Makers | Atbalsti

Logins

draugiem.lv

Reģistrācija

History Makers kalpošana ir balstīta uz brīvprātības principu. Mēs kalpojam, jo mūsu sirdis deg par Dievu un par jauniešiem. Mēs vēlamies redzēt glābtas un izmainītas dzīves, taču, lai tas notiktu, nepieciešams ieguldīt daudz darba.

 

Mēs apzināmies, ka šī brīža ekonomiskajā stāvoklī ļoti daudziem jauniešiem ir nelieli ienākumi. Tas nozīmē, ka, ja vēlamies kalpot visiem, tad dalības maksai History Makers pasākumos ir jābūt pēc iespējas zemākai. Līdz šim esam centušies to ievērot. Vienmēr esam ticējuši, ka, mums paklausot Dievam, Viņš liks cilvēku sirdīs mums palīdzēt finansiāli kalpošanu īstenot.

 

Gan konferencēs, nometnēs, gan arī History Makers evening pasākumos ir dažādi izdevumi – jāmaksā par degvielu, telpām, ēdienu komandai, tehnikas īri, dekorācijām un daudzām citām lietām. Konferencē un nometnē tiek savākta daļa no izdevumiem. Atlikusī daļa jāsedz no cilvēku brīvprātīgiem ziedojumiem.

 

Tātad History Makers kalpošana nav iespējama bez labprātīgiem ziedojumiem un brīvprātīgo darba. Ja arī Tev ir vēlme atbalstīt šo kalpošanu - mēs būsim ļoti pateicīgi. Šobrīd atbalsts nepieciešams:

 

  1. Ikmēneša izdevumu segšana (grāmatvedība, sapulču izdevumi, telpu izdevumi);
  2. Pasākumu izdevumu segšana (konference, evening pasākumi un apmācības pasākumi);
  3. Ieguldījumi attīstībā (vēlamies iegādāties nelielu skaņas/gaismas komplektu un video kameru, lai tie nebūtu jāīrē). 

 

Priecāsimies par vienreizēju atbalstu. Bet ļoti priecāsimies arī par izvēli katru mēnesi mūs atbalstīt ar kādu noteiktu naudas summu. 

 

Tu vari mūs atbalstīt:


Biedrība History Makers

Reģistrācijas nr. 40008223319

AS "Swedbanka", HABALV22

LV85HABA0551038310965

Maksājuma uzdevums: Ziedojums

Juridiskā adrese: Biķernieku iela 53-31, Rīga, LV-1039

 

 

 

Mūs atbalsta:
LEA
Latvijas Lūgšanu tīkls
Latvijas Vasarsvētku draudžu centrs
Make Sense
Bauskas kristīgais centrs
Draudze
Tiešraide