History Makers | Kas mēs esam?

Logins

draugiem.lv

Reģistrācija

History Makers ir jauniešu organizācija, kura apvieno  jauniešus  no dažādām konfesijām, tautībām un dzīves sfērām ar dažādiem uzskatiem. Mūsu darbība balstās kristīgās pamatvērtībās, taču tas ir starpkonfesionāls projekts. History Makers sākās 2006.gadā kā lūgšanu nometne, bet nu ir izaudzis par jauniešu kustību. Mūsu mērķis ir iedvesmot, apmācīt, iesaistīt un būt par labu piemēru jauniešiem. Mēs vēlamies atmodināt mīlestību pret Kristu un Viņa draudzi, atjaunot degsmi būt par lieciniekiem un atjaunot vienotību kristiešu starpā. 

 

History Makers sadarbojas ar Latvijas draudzēm un citām jauniešu organizācijām, lai palīdzētu jauniešiem un draudzēm redzēt pozitīvas pārmaiņas Latvijā. Arī tev ir iespēja būt daļai no vēstures veidotājiem!

 

Šodien organizācija ietekmē vairāk kā 2000 jauniešu gada laikā. Organizācija ik gadus rīko konferenci, lielo vasaras nometni, jauniešu vakarus, apmācības seminārus un citus pasākumus. Organizācijas galvenie mērķi saistās ar jauniešu neformālo apmācību, sociālo integrāciju un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. Mūsu vēlme ir radīt pilnvērtīgas, inteliģentas, kristīgās vērtībās balstītas personības kā arī palīdzēt jauniešiem pārvarēt dažādas etniskās, sociālās un konfesionālās barjeras, radot cieņu un sapratni vienam pret otru.

 
Mūs atbalsta:
Baltic School of Ministry
Latvijas Lūgšanu tīkls
Latvijas Vasarsvētku draudžu centrs
Make Sense
Bauskas kristīgais centrs
Draudze
Tiešraide