History Makers | Atskats uz 2012.gadu

Logins

draugiem.lv

Reģistrācija

Atskats uz History Makers 2012.gadu


Pagājušais 2012.gads mums, History Makers komandai, bijis raibs un notikumiem bagāts. Gada noslēgumā, atceroties visu, kas bijis, esam bezgala pateicīgi Dievam par žēlastību un nodrošinājumu, lai to visu īstenotu.

 

 Gads iesākās ar History Makers ziemas nometni Bauskā, Vasarsvētku draudzes „Jaunā dzīve” telpās, pulcējot kopā vairāk kā 100 dalībnieku, kā arī vēl daudzus, kas vēroja notiekošo interneta tiešraidēs no vakara un rīta sapulcēm. Mūsu mājas lapā pieejamas arī cilvēku liecības no šīs nometnes. Spied šeit, lai lasītu liecības. Tas bija Dieva klātbūtnes, prieka un labas sadraudzības piepildīts laiks, svētīgs mums visiem.

 Martā notika History Makers slavēšanas skola (HM School of Worship), kas pulcēja apmēram 50 cilvēku ar vēlmi izzināt slavēšanas dziļumus un smeltos jaunas idejas tālākai darbībai savās draudzēs, slavējot Dievu. Kopā mācījāmies par slavēšanu, kā arī pilnveidojām savas praktiskās spējas muzicēšanā. Video no šīs nometnes: šeit.

 

Jau pēc mēneša notika History Makers Evening Ogrē, Trīsvienības baptistu draudzē, bet aprīļa otrajā pusē History Makers komanda piedalījās Rīgas Vasarsvētku draudzes „Dzīvības avots” jauniešu pielūgsmes vakarā - kopīgi slavējām Dievu un klausījāmies Vārdu, ko Viņš mums bija sagatavojis. Video no Ogres: slavēšana ;svētruna .

 

Maijā devāmies uz Ventspili, kur notika nākamais History Makers Evening. Tieši Ventspilī aizsākās arī pavisam jauna kalpošana, kas jau kādu laiku bija mūsu sirdīs – draudžu jauniešu līderu brokastis, kurās bija apmēram 15 dalībnieki. Mērķis šāda veida kopā sanākšanai ir jauniešu kalpošanas attīstība un celšana Latvijā, kā arī draudžu jauniešu sadraudzība un vienotība, kalpojot vienam Dievam! Video no Ventspils: šeit.

 

Pašā vasaras karstumā, Jūlija mēnesī, mums bija iespēja kalpot nometnē pie Daugavpils. Jau sen mums bija vēlme kalpot šajā Latvijas tālajā nostūrī, kas beidzot īstenojās. Tās bija jaukas dienas, kurās Dievs kalpoja gan mums, gan caur mums Savā lielajā žēlastībā, ļaujot iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kā arī apstākļiem, kas mācīja mums būt elastīgiem un spējīgiem pielāgoties dažādiem apstākļiem.

 

 Šī gada lielākais notikums, protams, bija lielā vasaras nometne History Makers United Made to Go, kurā vēlreiz aicinājām jauniešus būt vienotiem gan starp draudzēm, gan tautībām.  Šīs četras dienas bija brīnišķīgas Dieva klātbūtnes piepildītas, kurās, mēs ticam, ka Dievs izmainīja daudzu cilvēku dzīves. Kopā piedalījās vairāk kā 500 jaunieši, pārstāvot vairāk kā 100 dažādas draudzes no Baltijas valstīm un ne tikai. Video no United nometnes: šeit.

Jelgava

 Šī gada pavasarī un vasarā tika īstenota arī History Makers: Lūgšana par Latviju, kad katru nedēļu lūdzām par kādām no Latvijas pilsētām un vietējām draudzēm, lai Dievs atmodina cilvēkus, paceļ kalpotājus, stiprina ģimenes un modina sirdis, kas pagurušas vai iemigušas savā ticības ceļā. Ticam, ka lūgšanā ir spēks, un vēlamies iedrošināt cilvēkus lūgt ne tikai kāda konkrēta projekta laikā, bet vienmēr, bez mitēšanās! /1.Tes.5:17/

 

Rudenī aizsākām jau Otro sezonu History Makers vakariem, kas šoreiz notika Jelgavā. Lielais apmeklētāju skaits pārsteidza visus - zāle bija pārpildīta ar apmēram 300 jauniešiem, bet pats galvenais ir tas, ka Dieva klātbūtne un īpašs tuvums bija jūtams. Video no Jelgavas: šeit. 

Daugavpils

 


Gada nogalē, Decembrī, devāmies uz Daugavpili, kas, kā jau iepriekš tika minēts, ilgi bija mūsu sirdīs. Šoreiz mēs nezinājām, ko sagaidīt, jo vairums cilvēku un draudžu neko nezināja par History Makers kalpošanu. Taču bija brīnišķīgi redzēt, kā mainās cilvēku sirdis un attieksme,  un kā viņi piedzīvo Jēzus klātbūtni. Video no Daugavpils šeit.

 

Šobrīd mēs raugāmies uz priekšu un gatavojamies pirmajai History Makers konferencei, kas notiks šā gada 18. un 19. Janvārī,  Rīgā, kristīgajā centrā „Labā vēsts”, Ūnijas ielā 99. Gandrīz 2 pilnas dienas, kopā lūdzot, slavējot un pielūdzot Dievu, dzirdot Vārdu, ar kuru dalīsies gan pašmāju, gan viesu mācītāji, iepazīstot un esot sadraudzībā ar jauniešiem no Baltijas un citām valstīm.

 

 „Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši.

(Mt. 25:35)

 

Mēs gribam izteikt lielu paldies ikvienam, kas mūs jebkādā veidā ir atbalstījis.

 

Liels paldies tām draudzēm, kuras mūs ir uzņēmušas, ēdinājušas, devušas naktsmājas.

 

Paldies!

 

Bet, galvenokārt, paldies Dievam, kas mūs ir vadījis, devis degsmi sirdī un gribu paklausīt!

 

Novēlam Jums svētītu un Dieva klātbūtnes piepildītu jauno 2013.gadu un tiekamies jau pavisam drīz  History Makers konferencē.

 

 

Mūs atbalsta:
Baltic School of Ministry
Latvijas Lūgšanu tīkls
Make Sense
LEA
Bauskas kristīgais centrs
Latvijas Vasarsvētku draudžu centrs
Tiešraide